Sida om jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare

Nu finns det en bra informationssida om jordfelsbrytaren, hur den fungerar och när den bör installeras. Vi får ofta många frågor om jordfelsbrytarens funktion, om och när det är krav på installation av den. En del frågor har till och med elsäkerhetsverket svårt att svara på då det handlar om tolkningsfrågor, men i slutänden är det upp till installatören att göra bedömningen om en jordfelsbrytare bör installeras eller inte.

Informationssidan innehåller även information om hur en jordfelsbrytare fungerar i en anläggning. Visste ni till exempel att ni alltid har läckströmmar i er elanläggning – som man måste ta hänsyn till vid installation av jordfelsbrytare.

Har ni några frågor går det bra att skicka ett mail till: info@dinaelektriker.se