Tjänster

Vi utför alla typer av elinstallationer. Några exempel på vad vi kan göra för dig:

  • Renovering av gammal el, byte från ojordat till jordat
  • Byte av elcentral. Ofta i samband med ovanstående renovering brukar man byta den gamla elcentralen med porslinssäkringar till en ny med automatsäkringar.
  • Installation av jordfelsbrytare
  • Byta vägguttag och brytare
  • Koppla in ny tvättmaskin, torktumlare, spis eller häll
  • Nyinstallation vid renovering och tillbyggen.
  • Felsökning och service på elanläggningar
  • Byte av armaturer i gatubelysning

Vi har ett stort utbud av leverantörer vilket gör att vi kan anpassa oss till dina specifika behov och önskemål. När vi utför elinstallationer utgår vi ifrån att du vill ha så låg elräkning som möjligt, vilket gör att vi använder oss av energismarta lösningar (exempelvis vid val av belysning använder vi oss mycket av LED).

Comments are closed.