Belysta strömställare

Nu finns det belysta strömbrytare, belysning i tryckknapparna.Belyst strömställare

Belyst strömställare

Denna modell av strömställare installeras enkelt. Det finns andra varianter av belysta strömställare där ringen runt tryckknapparna lyser istället för att dioderna sitter i knappen. För de strömställarna måste man dra en nolla till brytaren. I regel är det bara en fas och en tändtråd idragen till befintlig strömställare, därför krävs oftast idragning av nolla fram till strömställaren för att så den brytaren med belyst ring att fungera. Det är i regel inget stort ingrepp, man kan oftast enkelt dra nollan ifrån närmsta kopplingsdosa / lamputtag. Har du en infälld strömställare idag blir det inga extra utanpåliggande kablar, man kan dra i nolla i samma rör som de övriga kablarna går i.

Det finns väldigt många olika utföranden på dessa strömställare när det kommer till färgar på ramarna. Det finns även olika färger på tryckknapparna med de finns i ett begränsat utbud. Kontakt oss om du vill veta mer.

Sida om jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare

Nu finns det en bra informationssida om jordfelsbrytaren, hur den fungerar och när den bör installeras. Vi får ofta många frågor om jordfelsbrytarens funktion, om och när det är krav på installation av den. En del frågor har till och med elsäkerhetsverket svårt att svara på då det handlar om tolkningsfrågor, men i slutänden är det upp till installatören att göra bedömningen om en jordfelsbrytare bör installeras eller inte.

Informationssidan innehåller även information om hur en jordfelsbrytare fungerar i en anläggning. Visste ni till exempel att ni alltid har läckströmmar i er elanläggning – som man måste ta hänsyn till vid installation av jordfelsbrytare.

Har ni några frågor går det bra att skicka ett mail till: info@dinaelektriker.se

Installation av jordfelsbrytare vid installation av vägguttag

När har vi som elektriker skyldighet att installera en jordfelsbrytare? Måste vi sätta dit en jordfelsbrytare när vi har kompletterat befintlig anläggning med ett vägguttag?

På eio.se har man besvarat dessa frågor enligt följande:

Elsäkerhetsverkets föreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1, anges i 2 kap. 1 §:

En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el.

Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses anläggningen utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om inget annat visas. Om en anläggnings utförande helt eller delvis avviker från svensk standard ska de bedömningar som ligger till grund för utförandet dokumenteras.

Under rubriken ”Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser” i samma föreskrift anges:

Vid ombyggnad eller utvidgning av en anläggning ska, oavsett när anläggningen ursprungligen togs i bruk, de nya bestämmelserna tillämpas på ombyggnaden eller utvidgningen.

Undantag gäller dock från följande krav:
– Kravet i 4 kap. 4 § på jordfelsbrytare vid utvidgning av en lågspänningsanläggning inom ett

befintligt torrt rum i bostäder, grundskolor, fritidshem och förskolor/daghem. – I dessa rum får en starkströmsanläggning utvidgas utan att jordfelsbrytare installeras, om den befintliga anläggningen är utförd enligt ELSÄK-FS 1994:7 eller motsvarande bestämmelser.

Det är således tillåtet att utvidga med extra vägguttag i en befintlig elanläggning utan att skydda dessa nya vägguttag med jordfelsbrytare, men bara i torra rum i bostäder, grundskolor, fritidshem och förskolor/daghem.

Önskar man utvidga med extra vägguttag i andra utrymmen såsom kontor, hotell, industri, gymnasieskolor, garage, etc. anger Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 att uttag för allmänbruk ska förses med tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare. Se 411.3.3

Elsäkerhetsverket anger i promemoria med diarienummer, Dnr 11EV4200, följande:

Bestämmelserna i kapitel 6 och 7 ska tillämpas utan undantag.
I övrigt gäller 2 kap. 1 § för utvidgning av anläggningar där svensk standard är presumerad men andra lösningar är tillåtna om de bedömningar som ligger till grund för utförandet är dokumenterade och lösningen uppfyller de grundläggande säkerhetskraven i 3 kap.

Efter en riskbedömning kan man utelämna jordfelsbrytare vid utvidgning av extra vägguttag i andra utrymmen såsom kontor, hotell, industri, gymnasieskolor, garage, etc. Riskbedömingen ska vara dokumenterad.

Med anledning av detta har Elektriska Nämnden, (EN) tillsammans med Elektriska Installatörsorganisationen, (EIO) utarbetat en mall för dokumenterad riskbedömning som kan användas i förekommande fall.

Riskbedömningen ska upprättas av elinstallatören och dokumentationen ska överlämnas till anläggningen innehavare.

Riskbedömning

En riskbedömning består av en riskanalys och en riskvärdering. Vid riskanalysen identifierar man riskerna och vid riskvärderingen värderar man de risker som framkommit i analysen. Tillsammans kallas detta för en riskbedömning.

Definitioner enligt SS 441 05 05

Riskanalys

Systematisk användning av tillgänglig information för att identifiera riskkällor och att uppskatta risker för människa, egendom eller miljö.

Riskvärdering

Process då bedömningar görs om risker, som framkommit vid en riskanalys, kan tolereras med hänsyn till faktorer såsom socio-ekonomiska aspekter och miljöaspekter.

Riskbedömning

Övergripande process som omfattar riskanalys och riskvärdering.

 

Hör av dig till oss om du har några mer frågor kring detta.

Hemmafixare får böter för olovliga elinstallationer

På unt.se stod att läsa följande för en tid sedan:

Böter för hemmakopplad el

När polisen gjorde husrannsakan i en fastighet i norra Uppland, sedan elbolaget upptäckt att hushållet förbrukade dubbelt så mycket el som registrerades på mätaren, hittades en hemmagjord installation.

Installationen kunde ha gjort vattenrören strömförande eller bränt ned hela huset.

Enligt elbolaget stack det ut strömförande tampar från installationen som dessutom riskerade att göra varmvattenberedaren och alla varmvattenrör strömförande. Vid ett överslag hade inte heller säkringarna löst ut, med stor risk för brand.

Mannen i den barnfamilj som bor i huset erkände att han gjort installationen, trots att han inte hade tillräcklig kunskap och exempelvis inte kände till funktionen hos den så kallade nolledaren. Han döms nu till 100 dagsböter för olovlig kraftavledning och framkallande av fara för annan.

Källa: http://www.unt.se/tierp/boter-for-hemmakopplad-el–1849314.aspx

Detta är värt att betänka nästa gång du eller någon du känner har planer på att utföra elinstallationer själv. Konsultera alltid med en behörig elektriker innan du utför några ändringar i din elanläggning. Du som nätägare är ytterst ansvarig för att anläggning är säker. Om du vill försäkra dig om att du har en säker anläggning kan du höra av dig till hos så kommer vi hem till dig och går igenom anläggningen med dig.

Elektriker som installerar spotlights

Behövs elektriker vid installation av spotlights?

Den vanligaste installationen av spotlights idag är så kallad “fast installation”, vilket innebär att installerade spotlights inte installeras med anslutningskabel utan kopplas direkt till strömkällan. För att utföra fast installation krävs en behörig elektriker.

Oavsett vilken installation som skall göras måste man följa anvisningarna för varje spotlight, tillverkarens instruktioner. Detta för att minimera brandrisken, och göra installationen så säker som möjligt.

Att tänka på vid installation av spotlights

Idag finns det många olika modeller och varianter av spotlights, 230V och 12V. Tillverkaren av dessa är skyldiga att bifoga en utförlig installations-handvisning som påvisar tydligt med utförliga instruktioner hur installationen skall utföras.

Det finns mycket att tänka på när det kommer till brandrisk vid installation av spotlights. Det är bäst att en behörig elektriker utför installationen. Det är olika regler för olika typer av spotlights, olika avstånd från vissa material med mera – för att undvika skador på spotlights och minimera brandrisk.

Dina Elektriker i närheten AB – DEAB

Vi har det mesta när det kommer till belysning, och tack vare vårt stora utbud av spotlights, LED-belysning och armaturer kan vi skräddarsy varje lösning anpassad helt efter dina behov och önskemål.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.

Elbränder ökar på grund av obehöriga elektriker

Elbränder på grund av outbildade elektriker

Detta står att läsa på svd.se

FOTO: TOMAS ONEBORG

11 november 2011 kl 02:00, uppdaterad: 11 november 2011 kl 09:52FULEL

Antalet elbränder har ökat med 50 procent på fem år. Hemmafixtrenden och billiga fuskrenoveringar inför försäljningar kan ligga bakom. Få av oss har koll på om vi själva – eller grannen – har farliga dolda elfel.

De senaste årens designhets gör att vi i allt högre grad bygger in skarvsladdar och kopplingar bakom kakel, fäller in spottar i taket och installerar lyxig golvvärme.Men experter varnar för att det bakom den fina fasaden kan gömma sig en osynlig fara. – Jag ser allt fler slarviga och felaktiga jobb när folk stajlar sina bostäder när de ska sälja, säger besiktningsingenjören och brandutredaren Michael Steen.

– De vill kosta på så lite som möjligt och det kan vara livsfarligt.

För det kan lätt gå fel, enligt experter och elektriker som SvD har talat med. De berättar om slarviga elinstallationer som kan ge farliga stötar och hur en liten 3000-gradersgnista från en glappande kontakt lätt kan orsaka en brand. Och att få av oss har koll på standarden på vårt elsystem.

Förra året rapporterades totalt nära 6000 elrelaterade bränder in till landets försäkringsbolag, enligt Svensk försäkring. För fem år sedan var siffran 3851. Det är en ökning med över 50 procent. Räddningstjänsten ryckte förra året ut på drygt 2 000 elbränder i privatbostäder.

Johan Martinsson, branschchef på Elektriska installatörsorganisationen EIO, säger att många av dem beror på hemmafix.

– Material som lekmän inte ska hantera finns lättillgängligt på byggvaruhusen. Jag har sett många egenhändiga lösningar och förstår inte hur de vågar, säger han.

– Man förstår inte riskerna. Felen är osynliga och inte tydliga som vid en vattenläcka. Ström i en metalldel upptäcks inte förrän du tar i den.

Michael Steen, som anlitas som sakkunnig av polis och försäkringsbolag, tar med SvD till en välskött villa, som precis ska säljas, i nordöstra Stockholm.

Han mäter, lyser och letar och trots att huset är i gott skick hittas en hel del fel.

– Folk har väldigt dålig koll på hur de har det, och vad man får göra själv, konstaterar han.

Enligt Michael Steen och andra elektriker och experter som SvD har talat med finns även ett annat problem förutom hemmafixet. Det handlar om byggfirmor som tar på sig totalentreprenad för kök och ombyggnationer, trots att de saknar rätt kompetens för elarbeten.

– Det är ett växande problem. Jag har besiktigat anläggningar där man har fått riva allt igen och har exempel där det har börjat brinna i väggen, säger Michael Steen.

Han säger att okunskapen om el generellt är stor. Själv har han lärt sig att mästra elen genom dyrköpta läxor. Som ung elektriker tvingades han tillbringa två jular på sjukhus, på grund av elskador.

När det gäller fusk och fel är det få som tvingas ta ansvar, även om husägaren själv är ansvarig för eventuell ”ful-el”.

– Många olagliga installationer leder till bränder. Men sådant leder sällan till åtal, åklagarna saknar rätt kunskap och lägger ner fallen.

50%

Så stor är ökningen på elrelaterade bränder har vi i dag jämfört med för fem år sedan.

Mörkertalet när det gäller el är stort. Elsäkerhetsverket får bara in de allra mest allvarliga fallen, eftersom rapporteringen är frivillig för drabbade privatpersoner. Försäkringsbolagen utreder framför allt när de misstänker bedrägeri.

I de fall där brandorsaken skrivs ut som ”okänd”, vilket handlar om runt 2000 bränder per år, räknar försäkringsbolagen med att hälften egentligen är elfel. Exempelvis Länsförsäkringar tror att totalt mellan 20 och 30 procent av alla bränder är elbränder.

Samtidigt kan okunskapen slå åt andra hållet också.

– Jag har haft nio bränder nu som avskrevs som elfel. Men när jag tittade närmare på dem var de anlagda mordbränder, säger Michael Steen.

Länk till artikeln: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/elbrander-rekordokar-pa-grund-av-hemmafix_6626098.svd

Elektriker med behörighet

På fem år har alltså elrelaterade bränder ökat – detta för att hemmafixare har gjort elen själva. Bland annat av denna anledning är det viktigt att en behörig elektriker utför elinstallationerna. Detta för att säkerställa att elen är rätt installerad.

En korrekt installerad jordfelsbrytare hade med stor sannolikhet kunna förebygga många av dessa bränder – då en jordfelsbrytare skyddar människa, djur och egendom.

Det har funnits något som hette “nödig kännedom”, vilket innebar att den som såg sig kunnig nog kunde utföra några typer av elinstallationer. Men detta försvann i juli 2008, och numer måste man alltså ha vara behörig elektriker för att få utföra elinstallationer. Det är alltså bara behöriga elektriker som får koppla in en jordfelsbrytare till exempel. Eller byta vägguttag, eller lamputtag – eller göra något som har med elinstallation att göra.

Har du några frågor om elinstallationer eller vill att vi kommer och tittar på din anläggning – hör gärna av dig till oss.