Renovering av gammal el

Renovering av el

Vid renovering av el byter man vanligtvis ut all gammal elinstallation mot ny. Det innebär att man drar om alla gamla kablar i väggarna och kablar utanpå, för att byta ut dessa mot nya kablar för att få jordat överallt. Man byter även ut gamla vägguttag och strömbrytare. En ny central med automatsäkringar och jordfelsbrytare är även att rekommendera.

Vill du ha ett kostnadsförslag på vad det kostar att byta elen hemma hos det?
Hör av dig till oss!

Comments are closed.